Ses Kaydı Aydınlatma Bildirimi

İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. SES KAYDI İÇİN AYDINLATMA BİLDİRİMİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereği, kişisel verileriniz; Veri Sorumlusu sıfatıyla İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (“Kurum”, ‘’İntegral Yatırım’’) olarak bu bildirim ile açıklayacağımız kapsamda işlenecektir.

İşlenen Kişisel Veriler ve Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kurum tarafından elde edilen kişisel veriler, bu verileri açıklamanıza konu olan; şikâyetinizin oluşturulması, işlenmesi ve sonuçlandırılması, sermaye piyasası enstrümanlarında talep ettiğiniz işlemlerin gerçekleştirilmesi ve bu işlemler esnasında kullanılması, amaçları için doğru ve güncel olmak kaydyla işlenmektedir. Toplanan kişisel verileriniz ayrıca Kurum’umuz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; Kurum’umuz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, talep, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi; Kurumumuzun ve Kurumumuzla iş ilişkisi içerisinde olan kişiler ile hukuki ve ticari yükümlülüklerin gerçekleştirilmesinin temini hukuki sebebiyle; Kurumumuzun ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi , uygulanması ve Kurum’umuzun insan kaynakları politikalarının temini amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen; kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

Toplanan kişisel verileriniz; kişisel verilerinizin işlenme amaçlarıyla, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, iştiraklerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel hukuk kişilerine az önce saydığımız amaçları yerine getirebilmek için, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde www.integralyatirim.com.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Genel Aydınlatma Beyannamesi’nde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak da aktarılabileceğini belirtmek isteriz.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi hakkında da sizi bilgilendirmek isteriz; kişisel verileriniz Kurumumuz tarafından farklı kanallar ve farklı hukuki sebeplere dayanarak; Kurumumuzun ve Kurumumuzla iş ilişkisi içerisinde olan kişiler ile hukuki ve ticari yükümlülüklerin gerçekleştirilmesinin temini hukuki sebebiyle toplanmaktadır. Bu süreçte toplanan kişisel verileriniz; şikâyetinizin oluşturulması, işlenmesi ve sonuçlandırılması, sermaye piyasası araçlarında gerçekleştirmeyi talep ettiğiniz işlemlerin gerçekleştirilmesi amaçlarıyla ve bu çerçevede sunduğumuz hizmetlerin yürütülmesine yönelik yükümlülüklerimizi yerine getirmek hukuki sebebiyle toplanmaktadır.

KVKK’nın 11.Maddesi Gereği İlgili Kişi Olarak Haklarınız

Bu kapsamda kişisel veri sahibi olarak;
• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• KVK Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,
haklarına sahipsiniz.

Haklarınıza ilişkin taleplerinizi www.integralyatirim.com.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Genel Aydınlatma Beyannamesi’nde düzenlenen yöntemlerle Kurumumuza iletmeniz durumunda talebinizin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kurum tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücretin alınacağını belirtiriz.

Saygılarımızla,

Borsa piyasalarının avantajları hakkında bilgi edinmek, ücretsiz eğitim alarak bilinçli Borsa yatırımı yapmak ya da bu piyasayı daha yakından tanımak için lütfen formu doldurunuz...
Lütfen tüm alanları doldurunuz.
Tebrikler! Kaydınız başarı ile alınmıştır.
Ulukartal

İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
bir Ulukartal Holding iştirakidir.
İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Vadeli
İşlemler ve Opsiyonlar Borsası, Borsa
İstanbul, Takasbank, TSPB ve Merkezi
Kayıt Kuruluşu Üyesidir.

Risk Uyarısı : Kaldıraçlı piyasa işlemleri; düşük teminatlarla büyük miktarlı pozisyonların alınabildiği yüksek oranda risk içeren işlemlerdir. Kaldıraçlı piyasa işlemleri sonucunda kâr elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Kaldıraçlı piyasa, yatırılan paranın tamamını kaybetme riski içerdiğinden her yatırımcı için uygun bir piyasa olmayabilir. Bu nedenle işlem yapmaya karar vermeden önce karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir.

www.integralviop.com internet sitesindeki her türlü iç ve dış piyasa tablo ve grafikler, bu konularda hizmet veren üçüncü kişi kurumlardan elde edilmiş olup, İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından herhangi bir maddi menfaat beklentisi olmaksızın genel anlamda bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. İnternet sitemizde bulunan iç ve dış piyasalara ait tablo ve grafiklerin doğrulukları tarafımızca garanti edilmemekte birlikte, bilgiler belli bir gelirin sağlanmasına yönelik olarak verilmemektedir.

Uyarı Notu : “Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.”